Hanoi-Arena.vn - Đào tạo mỹ thuật đa phương tiện tại Hà Nội

hanoi-arena - Hanoi-Arena là một trong số 260 cơ sở đào tạo trên toàn cầu của Tập đoàn Aptech (Ấn Độ), có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu về nguồn nhân lực chuyên ngành Mỹ thuật Đa phương tiện trên thế giới và Việt Nam

Hanoi-Arena.vn - Đào tạo mỹ thuật đa phương tiện tại Hà Nội

Thằng Hầu (Remix) Nhật Phong, DinhLong.